BUSINESS ANALÝZY A KONZULTÁCIE PRE OBLASŤ ICT

  • konzultantské služby ponúkame našim zákazníkom predovšetkým pri strategickom rozhodovaní pred nákupom technológií, aký to bude mať pre nich konkrétny prínos, obmezenie či riziká a ako sú tieto technológie či riešenie nákladné z pohľadu licencií, investícií, prevádzky a ďalšieho rozvoja…
  • na základe analýzy vašich potrieb pripravíme špecializované ICT riešenia v oblasti portálov, document managementu, firemného workflow, či prepojenia rôznych komunikačných platforiem, ako aj ďalších softvérových nástrojov
  • vaše špecifické požiadavky riešime vždy citlivo s ohľadom na finančné prostriedky, ktoré ste do svojich systémov vložili v minulosti
  • stále sledujeme najnovšie trendy v oblasti ICT – naši špecialisti vám navrhnú takú infraštruktúru, ktorá bude plne rešpektovať vaše požiadavky a potreby vášho biznisu so zohľadnením všetkých firemných procesov
  • navrhujeme riešenia tak, aby vaše dáta boli v úplnom bezpečí a nemohlo dôjsť k ich strate, či k výpadku vašich systémov a nebola tak ohrozená stabilita vašich procesov a v neposlednom rade dobrá image vašej spoločnostiCHCETE VEDIEŤ VIAC ?


KONTAKTUJTE NÁS TU