DIGITALIZÁCIA DOKUMENTOV

  • v dnešnej dobe je stále ťažšie vyhľadávať akýkoľvek dokument v jeho papierovej podobe. Vďaka digitalizovaným dokumentom je táto činnosť oveľa jednoduchšia, navyše digitalizované dokumenty nezaberajú žiadne miesto, všetky sú prehľadne uložené na digitálnom úložisku s možnosťou priamej kontroly vstupov do úložiska, ako aj zamedzeniu vstupu nežiadúcich osôb.
  • pri vyhľadávaní používa užívateľ unikátne indexy, zostavené podľa presných požiadaviek zákazníka pri zadávaní dokumentov na skenovanie a pod týmto indexom sú jednotlivé dokumenty uložené. Každý index vychádza z určitej logickej metodiky tak, aby bol pre oprávnené osoby pri vyhľadávaní ihneď zrejmý.
  • naskenované dokumenty vieme exportovať do vášho ERP, CRM, DMS systému alebo ich uložiť samostatne podľa vašej potreby. Vieme ponúknuť aj implementáciu týchto systémov – viac sa dozviete v sekcii PRODUKTY, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) alebo DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS (DMS)
  • vaše spisy prevedieme do elektronickej podoby a vieme uložiť podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení
  • garantujeme, v prípade vašej požiadavky, elimináciu akejkoľvek manipulácie s originálmi dokumentov (rozlepovanie, rozšívanie, a pod.)
  • naša spoločnosť je pripravená na základe vašej vopred vznesenej požiadavky zaistiť aj kamerový záznam z priebehu digitalizácie


VAŠA KANCELÁRIA VČERA:
VAŠA KANCELÁRIA DNES PO NAŠEJ DIGITALIZÁCII:CHCETE VEDIEŤ VIAC ?


KONTAKTUJTE NÁS TU