STATISTICA


Prinášame vám unikátny software pre podrobnú anylýzu a vyhodnotenie vašich dát s prediktívnou funkciou a business intelligence s využitím aj pri Internet Of Things či Big Data riešeniach:

STATISTICA  KOMU JE SOFTWARE STATISTICA URČENÝ?

 • každému, kto potrebuje mať prehľad o jednotlivých fázach procesov vo firme, či vlastnom výrobnom procese
 • každému, kto potrebuje rýchlo a prehľadne vyhodnocovať dáta a na základe tejto analýzy skvalitňovať a optimalizovať svoju činnosť
 • každému, kto sa chce stať lídrom na trhu:
  • bankovníctvo
  • priemysel a výroba
  • obchod
  • marketing
  • školstvo a vzdelávanie
  • verejná správa
  • stavebníctvo
  • a mnoho ďalších oblastí


  PRÍPRAVA ZDROJOVÝCH DÁT, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

 • Statistica je aj vďaka partnerstvu s MicroSoft veľmi užívateľsky prívetivá – má podobný vizuál, vie spracovať vstupné dáta v akomkoľvek známom formáte – word, excel, text, …
 • v Statistica je možné vytvoriť akýkoľvek model pre vyhodnocovanie dát a potom ho nasadiť do vami už používaných aplikácií – je nutné zachovať správne kódovanie
 • software Statistica vám vieme ponúknuť ako produkt a rovnako ako službu, samozrejmosťou je cloudové riešenie
 • implementácia moderných prístupov a technológií, súvisiacich s Big Data
 • spríjemnenie a sprístupnenie funkcionalít aj menej štatisticky vzdelaným užívateľom
 • Statistica ide cestou kompatibility:
  • Možnosť napojenia na rôzne dátové zdroje (jednoduchá implementácia do prostredia zákazníka nezávisle na type dátového úložiska)
  • Prostredie Query builderu pre vlastnú tvorbu dotazov aj bez nutnosti poznať SQL jazyk v každej inštalácii – získať potrebné dáta z databázy zvládne každý sám a v reálnom čase, kedy ich potrebuje


CHCETE VEDIEŤ VIAC ?


KONTAKTUJTE NÁS TU